Slide 1
Image is not available
Жилищна сграда в София
- внесен за разрешение за строеж
Slide 1
Image is not available
Жилищна сграда с търговски площи и гаражи в София
кв. Овча Купел 2
Slide 1
Image is not available
Жилищна сграда с магазини в София
кв. Борово
Slide 1
Пешеходен мост на река Янтра
гр. Габрово
Image is not available

За нас

Кота 2001 ЕООД е лицензирана да осъществява строително монтажни работи, консултантска дейност, прединвестиционни проучвания, подготовка и координация на проектантският и строителен процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Фирмата започна дейността си през 1999г. и включва:

  • Строителство
  • Дейности по инвестиционно проектиране
  • Управление на инвестиционния процес
  • Консултантска и проучвателна дейност в областта на устройственото планиране
бул."Н. Вапцаров" 23, София България

Copyright @  kota2001