Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ –  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл. 4;