Специализирана кариерна техника

Производство и транспорт на бетонови смеси

Верижни багери

Верижни багери с маса 1,6 т – 21 т и обем на кофата от 0,3 м3 до 1,3 м3

Камиони за специализиран транспорт

Камиони за превоз на строителна техника и механизация с маса до 32 т

Колесни багери

Колесни багери с маса от 8 до 18 т и обем на кофата до 1 м3

Самосвали

Самосвали за превоз на земни маси и инертни материали с товароносимост от 4 до 20 м3

Хидравлични кранове

Хидравлични кранове на бордови платформи с товароподем от 2 до 6 т и дължина от 10 до 20 м

Товаро-пътнически платформи

Австрийска система ALIMAK, окомплектована да достигне височина 90 м’ и дължина 312 м‘

Италианска система ELECTROELSA окомплектована да достигне височина 110 м’ и дължина 250 м‘

Кофражи за вертикален и хоризонтален стоманобетон

Кофражи за вертикални и хоризонтални стоманобетонови повърности с дължина и височина 500/5 м ( вертикален тип) и 3000 м2 ( хоризонтален тип)

Лекотоварни и тежкотоварни бусове

Лекотоварни и тежкотоварни бусове с товароподемност до 4 тона и възможност за превоз на пътници до 22 човека

Техника за брегоукрепване

Машина за торкрет бетон с производителност 50 м3

Фасадно скеле

Фасадно скеле – 5000 м2 окомплектовано да достигне височина до 40 м2

Челни товарачи

Челни товарачи с маса от 2 до 4 тона и обем на коша 2 м3

САМОХОДНИ ВАЛЯЦИ