East Trade Center

Описание

Административно-търговски център

РЗП 8 055 м2

Въведен в редовна експлоатация – 2009 г

  • Инвеститор: “Кота2001" ООД
  • Съинвеститор: “Мартитранс" ООД
  • Главен изпълнител: “Кота2001" ООД
  • Адрес: бул. Ботевградско Шосе

Галерия