ул."Осми март" №24, вх.Г и вх.Д, гр.Габрово

Описание

Възложител: Община Габрово

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Габрово“, находящ се на ул. “Осми март" №24, вх.Г и вх.Д, гр. Габрово”.

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и покривна плоча, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на водоотвеждането му, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.

Разгънатата застроена площ на блока е 7670 м2.

Галерия