Рехабилитация на яз.Синкевица

Описание

Рехабилитация на изпразнителна и нивомерна системи – язовир Синкевица/Централна България

Галерия