Рехабилитация на водопроводна мрежа Централна България

Описание

Обект: „ПОДЗЕМНИ ПЛОЩАДКОВИ ТРЪБОПРОВОДИ – ВОДОПРОВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ DN250 PN16; ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ DN140 PN 10; ТОПЛОПРОВОДНИ ЛИНИИ DN 315 – DN 200 гр.Плевен в УПИ I-651,634, кв. 603 по плана на гр.Плевен ГАНЕ“ с тръби от стомана, предварително изолирани стоманени тръби и тръби от полиетилен с дължина от 2 200 м. в т. ч. фитинги, фасонни части, арматури и компресорни възли.

Галерия