Реконструкция на Ванна пещ

Описание

Реконструкция на Ванна пещ в Завод за производство на стъклена маса – гр. Плевен

Галерия