Привлекателна физическа среда, гр.Габрово

Описание

Община Габрово: Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”.

Галерия