Пешеходен мост на река Янтра, гр.Габрово

Описание

 Предвидено е мостът да осъществява пешеходна връзка между улиците Аврам Гачев и Дунав в гр. Габрово. Неговата дължина е 32 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,2 метра, поради пейзажното очертание в план.

 На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки. Конструкцията на моста е решена като стоманобетонова рамка, върху която ще бъде положен бетон за наклон, хидроизолация, циментопясъчна замазка и настилка от естествен камък.

 Ще бъдат положени 1 754m3 бетон и 162 000 кг стомана.

 По периферията на моста е предвиден стоманобетонов борд, върху който се монтират парапети и в който се вгражда декоративно, ефектно осветление. За директна връзка на моста с прилежащия терен на ул. Аврам Гачев е предвидена стълба, а в посока юг са проектирани пешеходни рампи за осигуряване на достъпна среда.

 Предвидено е пешеходните зони да бъдат осветени с LED – осветителни тела, както и художествено осветление на моста.

Галерия