Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/kota2001/www/root/wp-content/plugins/one-click-demo-import/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Кули за превенция на горски пожари- Стара планина – Kota 2001

Кули за превенция на горски пожари- Стара планина

Описание

Кулите за предизвестие и превенция на горски пожари са изпълнени на труднодостъпни терени в Стара планина.
Едната е в землището на гр. Елена (надморска височина 1 800 м.) , другата в землището на гр. Златица (надморска височина 1 400 м).

Галерия