Кули за превенция на горски пожари- Стара планина

Описание

Кулите за предизвестие и превенция на горски пожари са изпълнени на труднодостъпни терени в Стара планина.
Едната е в землището на гр. Елена (надморска височина 1 800 м.) , другата в землището на гр. Златица (надморска височина 1 400 м).

Галерия