Източна градска улица, гр.Габрово

Описание

  • Полагане на пътна настилка;
  • Полагане на бетонни павета и бордюри;
  • Полагане на гранитни бордюри ;
  • Реконструкция на ел. кабелни мрежи;
  • Монтаж на стълбове за улично и парково осветление;
  • Монтаж на осветителни тела;
  • Полагане на боя за пътна маркировка;
  • Полагане на пътна сигнализация.

Галерия