Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/kota2001/www/root/wp-content/plugins/one-click-demo-import/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Източна градска улица, гр.Габрово – Kota 2001

Източна градска улица, гр.Габрово

Описание

  • Полагане на пътна настилка;
  • Полагане на бетонни павета и бордюри;
  • Полагане на гранитни бордюри ;
  • Реконструкция на ел. кабелни мрежи;
  • Монтаж на стълбове за улично и парково осветление;
  • Монтаж на осветителни тела;
  • Полагане на боя за пътна маркировка;
  • Полагане на пътна сигнализация.

Галерия