Завод “Рубин” град Плевен

Описание

  1. Обект: „Реконструкция на технологични линии за сгъстен въздух“- Завод Рубин” град Плевен

Подобекти :

Инсталация за сгъстен въздух – ВИСОКО НАЛЯГАНЕ;

Инсталация за сгъстен въздух – НИСКО НАЛЯГАНЕ;

Площадков тръбопровод за пренос на сгъстен въздух – ВИСОКО И НИСКО НАЛЯГАНЕ

  1. Обект: „Реконструкция на Вътрешна газова инсталация – ВАННА ПЕЩ 6“- Завод “Рубин” град Плевен

Подобекти :

  • ГИП 600 м3 (фидери);
  • ГИП 150 м3 (темперни пещи);
  • ГИП 1600 м3 (Пещ); ГРП 3000 м3;
  • Разпределителен колектор;
  • Газопроводни линии

Галерия