Жилищна сграда, кв.Симеоново, София

Описание

Възложител: физическо лице

Главен изпълнител: “Кота2001" ООД

Адрес: кв. Симеоново; ул. 416

Галерия