Жилищен комплекс от къщи, кв.Драгалевци

Описание

Възложител: физически лица

Главен изпълнител: “Кота2001" ООД

Адрес: кв. Драгалевци; ул. П. Динеков No: 1

Галерия