ОБЕКТИ

ОБЕКТ: Жилищна сграда в София – внесен за разрешение за строеж

ОБЕКТ: Жилищна сграда с подземни гаражи и ресторант в кв.Овча Купел 2 

 • Площ на имота – 2684 кв. м.
 • Застроена площ кота +0.00 – 1899.13 кв. м.
 • Застроена площ над кота +0.00 – 1061.35 кв. м.
 • Разгъната застроена площ над кота терен – 7983.57 кв. м.
 • РЗП включително подземна – 10059.82 кв. м.

Виж КАТАЛОГ НА СГРАДАТА

ОБЕКТ: Съвременна функционална сграда със смесено предназначение и чудесна локация в сърцето на кв.Борово

 • Намира се в тиха жилищна зона
 • Пряк достъп до 4 възлови булеварда
 • Отличен достъп до обществен транспорт
 • В близост до няколко детски градини и училища
 • Общински пазари Красно село и Борово
 • Хипермаркети
 • Безплатен паркинг пред сградата

Виж КАТАЛОГ НА СГРАДАТА

ОБЕКТ: Жилищна сграда, София, ул.Смърч 11

 • Строеж: Жилищна сграда с магазини и подземен гараж

 • Възложител: “КОТА 2001" ООД

 • Строител: “КОТА 2001"

 • Адрес: гр.София, ул.Смърч 11

 • Година на построяване: 2013г

ОБЕКТ: Център за настаняване от семеен тип – “Трендафила" и “Борово", Гр.Габрово

Възложител: Община Габрово по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г.

Бюджет по проект BG161PO001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания, чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип.

ОБЕКТ: Жилищна сграда, кв.Витоша, София

 • Строеж: Жилищна сграда с магазини и подземен гараж

 • Възложител: Кота 2001

 • Строител: Кота 2001
 • Адрес: гр.София, ул.Асен Разцветников 6
 • Година на построяване: 2010г.

ОБЕКТ: Еднофамилна къща, кв.Овча Купел, София

ОБЕКТ: Комплекс „Вятърни мелници“

ОБЕКТ: Административно-складова база, Мраморско шосе